Glaoch ar Iarratais: Gearrscéalta as Gaeilge/Call for Submissions: Short Stories in the Irish Language

In Áras na Scríbhneoirí déanaimid tréaniarracht tacaíocht a chur ar fáil do scríbhneoirí ag gach céim forbartha agus iad ag foghlaim a gceirde. Dá réir sin, tá ríméad orainn ardán a chur ar fáil do The Lonely Voice: Short Story Introductions – ócáid mhíosúil dóibh siúd a dteastaíonn uathu gearrscéalta a scríobh anseo ag Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Pharnell, B.Á.C 1. Is suim linn go háirithe ardán a chur ar fáil do scríbhneoirí atá díreach tosnaithe ag scríobh agus nach raibh an deis acu go dtí seo a saothar a léamh go poiblí. Roghnaíonn aoi-mholtóir suas le 4 buaiteoir gach mí agus tabharfar cuireadh dóibh siúd a gcuid scéalta a léamh ag ócáid speisialta in Áras na Scríbhneoirí ar an Déardaoin dheireanach de gach mí.

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeimid ag reachtáil ócáid speisialta de The Lonely Voice: Short Story Introductions ar 29 Márta san Áras trí mheán na Gaeilge. Má theastaíonn uait a bheith mar dhuine de na léitheoirí a bheidh páirteach san ócáid seo, seol an gearrscéal Gaeilge ar mhaith leat a léamh (uasmhéid de 2,500 focal agus gan níos mó ná gearrscéal amháin) agus nóta beathaisnéise gairid (scríofa sa 3ú pearsa) go dtí: thelonelyvoice@gmail.com. Bíodh na nótaí beathaisnéise agus na scéalta scartha óna chéile agus déan deimhin de go bhfuil siad i bhformáid .doc. Níor cheart go mbeadh d’ainm le feiscint ar an scéal. Spriocdháta: Dé Domhnach, 11ú Márta.

At the Irish Writers’ Centre we are committed to supporting writers at every stage of their development. With this in mind, we are delighted to host – The Lonely Voice: Short Story Introductions– a monthly event for emerging writers here at the Centre – 19 Parnell Square, Dublin 1. We are particularly interested in providing a platform for emerging writers, who previously may not have had the opportunity to read their work in public. Up to 4 winners are selected each month by a guest judge and invited to read their stories at a special event at the Irish Writers’ Centre on the last Thursday of each month.

We are pleased to announce that on March, 29th we will be hosting a special Irish-language Lonely Voice: Short Story Introductions event. If you would like to be one of the featured readers at this event, please send the Irish-language short story you would like to read (max 2,500 words and limited to one entry per person) and a short bio (written in the 3rd person) to: thelonelyvoice@gmail.com. Please attach bios and stories separately and make sure they are in .doc format. Your name should not appear on the story. Deadline: Sunday, March 11th.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Recent Posts

  • Follow us on Facebook:

  • Advertisements
%d bloggers like this: